Jak wyselekcjonować najbardziej kompetentne szkolenie w koncepcji NDT Bobath?

Szkolenie w koncepcji NDT Bobath, przygotowane jest poprzez Bertę i Karla Bobath w latach 40. XX wieku, jest rzeczywiście szeroko wykorzystywana na całym świecie w terapii maluchów i dorosłych. Pierwszy kurs NDT Bobath w Polsce odbył się w 1988 roku, przeprowadzany poprzez Mary Quinton, fizjoterapeutkę, i Elsbeth Koeng, lekarkę, które odegrały decydującą funkcję w rozwijaniu tej technologii w działaniu neurorozwojowym. Szkolenie NDT Bobath, znane również jako Neurodevelopmental Treatment (NDT), jest szczególnie użyteczne w rehabilitacji wcześniaków, niemowląt i maluchów najmłodszych.
Założenia i procedury postępowania używane szkolenie w koncepcji NDT Bobath jest często uznawane procedura terapeutyczna skupia się na polepszeniu funkcji ruchowych, harmonii i ogólnego rozwoju u kobiet z schorzeniami neurologicznymi. Poprzez indywidualnie dobrane interwencje terapeutyczne, kurs NDT Bobath stara się wspierać naturalny proces rozwoju i adaptacji organizmu do funkcjonowania w powszednim życiu. Jej elastyczność i skuteczność przyczyniły się do jej powszechnego wykorzystania na całym globie.
Szkolenie w koncepcji NDT Bobath obejmuje:
1. Zrozumienie korelacji pomiędzy czuciem a ruchem w rozwoju malucha i ich wpływ na przebieg malucha: Kurs NDT Bobath będzie skupiał się na poszukiwaniu, jak różne aspekty sensoryczne i motoryczne oddziałują na siebie nawzajem w ciągu rozwoju niemowlaka. Będzie to obejmować również teorię, jak i praktyczne użycia w terapii.
2. Nauczanie rozróżniania różnych modeli zaburzeń mięśniowo-powięziowych (MPDz): Szkolenie NDT Bobath będzie skupiało się na identyfikacji i klasyfikacji nowych typów zaburzeń mięśniowo-powięziowych, aby uczestnicy mogli dokładnie diagnozować problemy pacjentów i dopasowywać odpowiednie podejścia terapeutyczne.


3. Rozwijanie nauki w zasięgu opinii i analizy problemów niemowlaków z MPDz: Kursanci będą kształtować się skutecznych metod weryfikacje i praktyki problemów związanych z MPDz u niemowląt, co pozwala im prawidłowo zrozumieć potrzeby terapeutyczne swoich pacjentów.
4. Rozwijanie zdolności skutecznego stosowania technik i wspomagań: Szkolenie w koncepcji NDT Bobath https://med-coach.pl/szkolenia-kursy/holistyczna-neurorozwojowa-diagnostyka-i-terapia-malego-dziecka-w-wieku-0-18-m-z/997 będzie skupiało się na właściwych aspektach terapii, ucząc uczestników skutecznego łączenia różnych technik i wsparć w pracy z niemowlakami z MPDz.
5. Tworzenie racjonalnego i zintegrowanego programu terapeutycznego dla chorego, zgodnego z regułami ICF, w oparciu o wywiad, badanie kliniczne, wyniki testów, oczekiwań zainteresowanego lub jego opiekunów: Kursanci będą rozwijać kompetencje w tworzeniu dopasowanych programów terapeutycznych dla naszych pacjentów, uwzględniając zasady Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) również dane uzyskane w czasie wywiadu, badań klinicznych i testów, a dodatkowo oczekiwań chorego i jego opiekunów.
6. Nauczenie się z formami zgodności z opiekunami| pacjenta i ich edukacji: Kurs NDT Bobath będzie promował rozwijanie zdolności współpracy z opiekunami pacjentów, kojarząc ich w proces terapeutyczny i gwarantując im prawidłowe wsparcie i szkolenie, żeby mogli efektywnie pomagać dziecku w mieszkaniu i w normalnym życiu.